Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 GoFor-Travel (zwany dalej Operatorem) uznaje poszanowanie praw i wolności obywateli za jeden z najważniejszych warunków prowadzenia swojej działalności. 1.2 Polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może otrzymać na temat osób odwiedzających
stronę gofor-trav.com . Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą federalną „O danych osobowych” nr 152-FZ.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce:

2.1 Serwis – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym gofor-trav.com ; 2.2 Użytkownik – każdy odwiedzający
witrynę gofor-trav.com ; 2.3 Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika
serwisu gofor-trav.com ;
2.4 Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność na danych osobowych dokonywana przy użyciu komputera, jak również bez ich wykorzystania;
2.5 Depersonalizacja danych osobowych – działania, które powodują brak możliwości ustalenia własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji;
2.6 Udostępnianie danych osobowych – wszelkie działania skutkujące udostępnieniem danych osobowych nieokreślonej liczbie osób;
2.7 Podanie danych osobowych – wszelkie działania skutkujące udostępnieniem danych osobowych określonemu kręgowi osób;
2.8 Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, które powodują nieodwracalne zniszczenie danych osobowych w komputerze lub innym nośniku.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

3.1 Lista danych osobowych przetwarzanych przez operatora: nazwisko, imię, patronimika, Adres e-mail.
3.2. Ponadto strona zbiera i przetwarza zanonimizowane dane o osobach odwiedzających (w tym pliki cookies) korzystając z internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica, Google Analytics i inne).

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane osobowe użytkownika – nazwisko, imię, patronimika, Adres e-mail - przetwarzane w celu: Wyjaśnienia interesujących Klienta szczegółów . Operator ma prawo wysyłać Użytkownikowi powiadomienia o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora list na adres: prywatność@gofor-trav.com.
4.2 Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą internetowych serwisów statystycznych służą zbieraniu informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawie jakości obsługi serwisu i jego zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.1 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku przesłania ich przez Użytkownika poprzez formularze znajdujące się na stronie gofor-trav.com . Użytkownik przesyłając swoje dane osobowe do Operatora wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
5.2 Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach przeglądarki (włączona jest opcja zapisywania plików cookies i korzystania z technologii JavaScript).

6. Tryb gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

6.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.
6.2 Dane osobowe Użytkownika nie będą nigdy, pod żadnym pozorem, przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.
6.3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je zaktualizować wysyłając powiadomienie do Operatora drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora: prywatność@gofor-trav.comz dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
6.3 Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora: prywatność@gofor-trav.comz dopiskiem „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail: prywatność@gofor-trav.com.
7.2. W dokumencie tym zostaną uwzględnione wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. W przypadku istotnych zmian Użytkownikowi może zostać przesłana informacja na podany przez niego adres e-mail.